1 Thessalonians 5:18

Croatian(i) 18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.