1 Thessalonians 5:18 Cross References - Bulgarian

18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.

Job 1:21

21 И каза: Гол излязох от утробата на майка си и гол ще се върна там. ГОСПОД даде, и ГОСПОД взе; да бъде благословено ГОСПОДНОТО Име.

Psalms 34:1

1 (По слав. 33) Псалм на Давид, когато се престори на луд пред Авимелех, който го изгони, и той си отиде. Ще благославям ГОСПОДА по всяко време, прославата Му ще бъде винаги в устата ми.

Ephesians 5:20

20 като винаги благодарите за всичко на Бог и Отец в Името на нашия Господ Иисус Христос;

Philippians 4:6

6 Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение;

Colossians 3:17

17 И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Иисус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец.

1 Thessalonians 4:3

3 Понеже това е Божията воля – вашето освещение; да се въздържате от блудство;

Hebrews 13:15

15 И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно жертва на хваление, тоест плод на устни, които изповядват Неговото Име.

1 Peter 2:15

15 Защото това е Божията воля – като правите добро, да накарате да замълчи невежеството на безумните хора,

1 Peter 4:2

2 за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля.

1 John 2:17

17 И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.