1 Kings 11:4-10

Bulgarian(i) 4 И когато Соломон остаря, жените му отклониха сърцето му след други богове; и сърцето му не беше неразделено с ГОСПОДА, неговия Бог, като сърцето на баща му Давид. 5 И Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхом, гнусотията на амонците. 6 И Соломон извърши зло пред ГОСПОДА и не следваше напълно ГОСПОДА, както баща му Давид. 7 Тогава Соломон построи високо място за Хамос, гнусотията на Моав, на хълма пред Ерусалим, и на Молох, гнусотията на синовете на Амон. 8 Така направи и за всичките си жени чужденки, които кадяха и жертваха на боговете си. 9 И ГОСПОД се разгневи на Соломон, понеже сърцето му се беше отклонило от ГОСПОДА, Израилевия Бог, който му се беше явил два пъти 10 и му беше заповядал за това нещо, да не отива след други богове; но той не спази онова, което ГОСПОД беше заповядал.