1 Chronicles 25:31

Bulgarian(i) 31 и двадесет и четвъртият — за Ромамтиезер, синовете му и братята му, дванадесет души.