1 Chronicles 25:30

Bulgarian(i) 30 двадесет и третият — за Маазиот, синовете му и братята му, дванадесет души;