Luke 5:11

Basque(i) 11 Eta vnciac leihorrera cituztenean gucia vtziric, hari iarreiqui içan çaizcan.