Luke 5:11

Danish(i) 11 Og de førte Skibene til Landet og forlode alle Ting og fulgte ham.