John 5:42

Basque(i) 42 Baina eçagutzen çaituztet ecen Iaincoaren amorioa eztuçuela çuec baithan.