John 5:42

DSV(i) 42 Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt.