Romans 15:11

BKR(i) 11 A opět: Chvalte Hospodina všickni národové, a velebtež ho všickni lidé.