Romans 15:11

PBG(i) 11 I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wysławiajcie go wszyscy ludzie.