Psalms 145:16

BKR(i) 16 Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.