Psalms 145:15

BKR(i) 15 Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.