Psalms 145:16

Croatian(i) 16 Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. $SADE