Psalms 112:7

BKR(i) 7 Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, a doufá v Hospodina.