Psalms 107:30

BKR(i) 30 I veselí se, že utichlo; a tak přivodí je k břehu žádostivému.