Psalms 107:31

BKR(i) 31 Nechať oslavují před Hospodinem milosrdenství jeho, a divné skutky jeho před syny lidskými.