Psalms 107:30

PBG(i) 30 I weselą się, że ucichło; a tak przywodzi ich do portu pożądanego.