Psalms 106:30

BKR(i) 30 Až se postavil Fínes, a pomstu vykonal, i přetržena jest rána ta.