Psalms 106:30

PBG(i) 30 Aż się zastawił Finees, a pomstę uczynił, i rozerwana jest ona plaga;