Psalms 106:30

Bulgarian(i) 30 Тогава стана Финеес и извърши съд, и язвата престана.