Proverbs 6:32

BKR(i) 32 Ale cizoložící s ženou blázen jest; kdož hubí duši svou, tenť to činí;