Proverbs 5:22

BKR(i) 22 Nepravosti vlastní jímají bezbožníka takového, a v provazích hříchu svého uvázne.