Proverbs 18:21

BKR(i) 21 Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho.