Proverbs 18:21

PBG(i) 21 Śmierć i żywot jest w mocy języka, a kto go miłuje, będzie jadł owoce jego.