Numbers 34:26

BKR(i) 26 Z pokolení synů Izachar kníže Faltiel, syn Ozanův;