Numbers 34:26

Bulgarian(i) 26 от племето на синовете на исахарците: първенецът Фалтиил, синът на Азан;