Numbers 31:24

BKR(i) 24 Zpéřete také roucha svá v den sedmý, a čistí budete; a potom vejdete do stanů.