Leviticus 11:25

BKR(i) 25 A kdož by koli nesl těla jich, zpéřeť roucho své a nečistý bude až do večera.