Numbers 31:24 Cross References - BKR

24 Zpéřete také roucha svá v den sedmý, a čistí budete; a potom vejdete do stanů.

Leviticus 11:25

25 A kdož by koli nesl těla jich, zpéřeť roucho své a nečistý bude až do večera.

Leviticus 14:9

9 Dne pak sedmého sholí všecky vlasy své, hlavu i bradu svou, i obočí své, a tak všecky vlasy své sholí; zpéře také roucha svá a tělo své umyje vodou, a tak očistí se.

Leviticus 15:13

13 Když by pak očištěn byl ten, kdož tok semene trpěl, od toku svého, sečte sedm dní po svém očištění, a zpéře roucha svá, a vodou živou zmyje tělo své, i bude čist.

Numbers 19:19

19 Pokropí tedy čistý nečistého v den třetí a v den sedmý; a když jej očistí dne sedmého, zpéře šaty své, a umyje se vodou, a čistý bude u večer.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.