Numbers 26:61

BKR(i) 61 Ale Nádab a Abiu zemřeli, když obětovali oheň cizí před Hospodinem.