Numbers 26:61

Croatian(i) 61 Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.