Numbers 26:61

Bulgarian(i) 61 А Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред ГОСПОДА.