Leviticus 14:23

BKR(i) 23 I přinese je v osmý den očišťování svého knězi, ke dveřům stánku úmluvy před Hospodina.