Leviticus 14:23

Bulgarian(i) 23 И на осмия ден от очистването си да ги донесе при свещеника на входа на шатъра за срещане пред ГОСПОДА.