John 7:46

BKR(i) 46 Odpověděli služebníci: Nikdy tak člověk nemluvil, jako tento člověk.