John 5:5

BKR(i) 5 I byl tu člověk jeden, kterýž osm a třidceti let nemocen byl.