Job 29:5

BKR(i) 5 Dokudž ještě Všemohoucí byl se mnou, a všudy vůkol mne dítky mé,