Job 29:5

PBG(i) 5 Gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną, a około mnie dziatki moje;