Deuteronomy 10:18

BKR(i) 18 Čině soud sirotku a vdově, miluje také příchozího, dávaje mu chléb a oděv.