Deuteronomy 10:18

Bulgarian(i) 18 Той извършва съд за сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.