Psalms 145:9

BKR(i) 9 Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.