Amos 8:1

BKR(i) 1 Také mi ukázal Panovník Hospodin, a aj, byl koš ovoce letního.