Amos 8:4

BKR(i) 4 Slyštež to vy, kteříž sehlcujete chudého, abyste vyhladili nuzné z země,