2 Chronicles 33:17

BKR(i) 17 A však vždy ještě lid obětoval na výsostech, ale toliko Hospodinu Bohu svému.