1 Samuel 23:21

BKR(i) 21 I řekl Saul: Požehnaní vy od Hospodina, že mne litujete.