1 Samuel 23:21

PBG(i) 21 Tedy rzekł Saul: Błogosławieniście wy od Pana, żeście się mnie użalili.