1 Timothy 4:8

Albanian(i) 8 Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për t'u pranuar në çdo mënyrë.