1 Chronicles 7:1

Albanian(i) 1 Tola, Puvahu, Jashubi, dhe Shimroni, gjithsej katër, ishin bijtë e Isakarit.