Genesis 46:13

Albanian(i) 13 Bijtë e Isakarit: Tola, Puvahu, Jobi dhe Shimroni.